Měsíčník Vltavín

Měsíčník Vltavín vychází vždy 2. pondělí v měsíci. Je pravidelným zdrojem informací o politickém, kulturním, spolkovém a sportovním dění v Týně nad Vltavou a okolí. Vychází v nákladu 1800 ks.

Podnikatelé mohou využít inzerce za příznivých finančních podmínek.

Je zde možnost i otištění bezplatného soukromého nekomerčního inzerátu – doručeném do redakce na kuponu, který je uvnitř novin.